Câu đố về cây:

Muốn cho thì phải thêm huyền
Muốn xe duyên thắm vào rừng tìm em?