Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cầu gì chỉ mọc sau mưa
Lung linh bảy sắc, bắc vừa tới mấy?
(Là cầu gì?)