Câu đố tổng hợp:

Buồn gì mà không phải buồn
Ai mà vướng phải, hả hê trong lòng
Là gì?