Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Đèn chi có đủ ba màu
Chỉ bật từng chiếc, đứng đầu ngã tư.
(Là đèn gì?)