Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Tôi là con của núi rừng
Miền xuôi yêu dấu muôn trùng tôi qua.
Tôi mang tiếng núi thiết tha
Thầm thì với biển bao la trọn tình.
(Là gì?)