Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Dẫu cho khác họ, người dưng.
Tình em cũng đủ đôi lòng vấn vương?

Đố là sông gì?