Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Năm xưa phá Tống, bình Chiêm
Nhân dân tưởng nhớ, lập nên đền thờ?