Câu đố về động vật:

Đầu nhỏ mà có bốn chân
Lưng đầy tên nhọn, khi cần bắn ngay
Là con gì?