Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa là bãi chiến trường
Họ Trịnh - họ Nguyễn đánh nhau tơi bời