Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Năm xưa Hoàng đế Quang Trung
Khởi binh đánh “Nghị” núi nào, hỡi em?