Câu đố về thực vật, hoa quả:

Đông về trợ những sừng nai
Xuân sang chồi biếc, nụ sai trĩu cành
Mùa hè hương tỏa mát lành
Nép góc chùa đình, ai cũng tưởng to.
(Là cây gì?)