Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Năm xưa chữa bệnh “Thần Tông”
Mất đi, dân chúng ghi công, lập chùa?