Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Năm xưa chọn đất dời đô
Đại La về chốn Thăng Long vững bền