Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì nở vội đêm trường canh khuya?