Câu đố về đồ vật:

Rảnh rang kêu suốt ngày đêm
Nhắc em đi ngủ, nhắc em học bài?
Một chàng chậm bước khoan thai
Một chàng chạy những bước dài thật nhanh?