Câu đố về thức ăn:

Cũng từ đậu nếp mà ra.
Thân hình vuông vắn đón chào tết, xuân?