Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Nằm trên đảo Ngọc, Hồ Gươm
Kiến trúc phong phú, đền thiêng xác Thần?