Câu đố về động vật:

Đầu tựa khóm trúc phất phơ
Thân mình nhiều khúc lượn lờ nước trong
Là con gì?