Câu đố về thực vật và hoa quả:

Loài cây chẳng tự nuôi mình
Xuống đất thì chết, lên cành lại tươi.
Những cây cổ thụ lâu đời
Cây nào chẳng bị bám đôi ba cành.
(Là cây gì?)