Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Nằm ngoài chót mũi Cà Mau
Căn cứ chống Pháp năm nào còn đây?