Câu đố về vật dụng:

Nằm giữa cửa nhà
Ai qua cũng bước
Là cái gì?