Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Nằm dưới chân đèo Hải Vân
Làng chài, bãi tắm, nghỉ chân hiền hòa?