Câu đố về con người và địa danh:

Nằm bên thành phố Bác Hồ
Bến xưa tiễn Bác đến giờ vẫn mong
Mong Bác về đến Nhà Rồng
Ngàn hoa dâng Bác, thỏa lòng ước mơ
Là sông nào?