Lãnh đạo khởi nghĩa Thái Nguyên, bị Pháp vây đánh, hy sinh anh hùng?

Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Lãnh đạo khởi nghĩa Thái Nguyên
Bị Pháp vây đánh, hy sinh anh hùng?

Đáp án: Lương Ngọc Quyến

Giáng sinh nô nức, nhà nhà, em đây có mặt, bánh gì hở anh?

Câu đố về thức ăn:

Giáng sinh nô nức, nhà nhà
Em đây có mặt, bánh gì hở anh?

Đáp án: Bánh kem

Trẻ người nhưng đã rậm râu, đến khi về già râu lụi mới vui?

Câu đố về cây:

Trẻ người nhưng đã rậm râu
Đến khi về già râu lụi mới vui?

Đáp án: Cây bắp

Cha già khuất núi đã lâu, con mắt để lại, hàm râu vẫn còn, là gốc gì?

Câu đố về thực vật:

Cha già khuất núi đã lâu
Con mắt để lại, hàm râu vẫn còn
Là gốc gì?

Đáp án: Gốc tre

Quanh năm sống ở ao, đồng, rập rờn phễu trắng ngửa hoa bên bờ?

Câu đố về cây:

Quanh năm sống ở ao, đồng
Rập rờn phễu trắng ngửa hoa bên bờ?

Đáp án: Rau muống