Câu đố về thức ăn:

Trăm năm duyên tạc chữ đồng.
Bánh gì đi với cốm xanh mặn nồng?