Câu đố về các loài động vật:

Con gì mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?