Câu đố về thực vật:

Thân em xanh lá cũng xanh
Đến mùa vàng chín trĩu cành hạt con
Là cây gì?