Câu đố lịch sử:

Ai người quê bản Nà Ngần
Tên anh rất đỗi quen thân chúng mình
Mười ba tuổi đã hy sinh
Đội ta trang sử hi sinh mở đầu.
(Là ai?)