Câu đố về đồ vật:

Mũi thì nhọn, thân thì tròn
Che mưa che nắng, bạn cùng nông dân?