Câu đố khác:

Tôi là nhạc cụ Tây Nguyên
Thêm hỏi vô để đón dâu về nhà
Thay sắc nước chảy ra kênh
Chỉ chừa chiếc mũ đi làm lĩnh lương?