Câu đố về thực vật và hoa quả:

Mùa thu thường có hoa nào
Thứ vàng, thứ trắng cài vào áo em?
(Là hoa gì?)