Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào đại phá quân Thanh
Đống Đa lịch sử, Ngọc Hồi vang danh?