Câu đố về cây:

Cây gì cao chẳng kém ai
Sống ở dưới đất, đêm lên soi trời?