Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mùa nào nóng bức trong năm
Người đi đổi gió, người thăm quê nhà?

Đố là gì?