Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Mùa nào mưa bụi li ti
Đào, mai đua nở, bà đi hội chùa
Mùa nào ánh nắng dư thừa
Bữa cơm thường có canh chua, quả cà
Mùa nào lắm thị, nhiều na
Có hương cốm mới, có hoa cúc vàng
Mùa nào đỏ úa lá vàng
Cả nhà quanh ra ngô rang thơm bùi
(Là những mùa nào?)