Câu đố về thực vật:

Họ là một đặc ngô nghê
Mình mặc áo giáp, tóc lê thê dài
Là quả gì?