Câu đố về động vật:

Hang sâu dưới đất là nhà
Một mình lải nhải hát ca suốt ngày
Gặp bạn thì thật là gay
Xông vào đấm đá có ngày thương vong
Là con gì?