Câu đố về cây:

Không phải phượng, không phải hồng
Cũng màu hoa đỏ, chất đầy kho lương?