Câu đố về các loài động vật:

Mùa hè cho chí mùa đông
Ở mãi trên tường, chắt lưỡi thở than?