Câu đố về thực vật:

Có cọng có lá
Lúc trẻ màu xanh
Về già vàng úa
Chẳng phải là rau
Tên gọi là thuốc
Hút liền ốm đau
Là cây gì?