Đố ai:

Ai người đã sinh ra ta
Nghĩa tình dào dạt như là suối tuôn
Chắt chiu từng giọt sữa thơm
Nuôi ta ngày tháng lớn khôn nên người?