Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Mùa gì gió rét căm căm
Đi học bé phải quàng khăn, đi giày?
Mùa gì cho lá xanh cây
Cho bé thêm tuổi má hây hây hồng?
Mùa gì bé đón trăng rằm
Rước đèn phá cỗ, chị Hằng cùng vui?
Mùa gì phượng đỏ rực trời
Tạm xa thấy bạn, mái trường bé yêu?
(Là những mùa nào?)