Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mưa gì gió giật bốn phương
Cửa nhà tan nát, ruộng vườn xác xơ?

Đố là gì?