Câu đố về con người và địa danh:

Mênh mông con sóng xô bờ
Trâu vàng tìm mẹ đến giờ thấy chăng
Là hồ nào?