Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Trước sau vẫn nặng bấy nhiêu
Thoảng cơn gió thổi, phiêu diêu mọi vùng.
Nhưng sau tiếng thét đì đùng
Rời nhau lại nặng, chẳng dừng lại rơi.
(Là gì?)