Câu đố lịch sử:

Một vùng trời nước mênh mang
Bâng khuâng truyền thuyết trâu vàng truyền lưu
Tiếng chuông Trần Quốc chiều chiều
Thăng Long nghìn thuở bao nhiêu tình người.
(Là hồ nào?)