Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Một vùng trời nước mênh mang
Bâng khuâng truyền thuyết trâu vàng truyền lưu.
Tiếng chuông Trần Quốc chiều chiều
Thăng Long nghìn thuở bao nhiêu tình người.
(Là hồ nào?)