Câu đố về con người và địa danh:

Một vùng cổ tích lung linh
Trâu vàng theo mẹ đầy tình ý thơ
Là hồ nào?