Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Một trong tám cảnh Tây Hồ
Đền thờ thần Trống Đồng xưa tên gì?