Câu đố chữ gì:

Một thời sức lực có dư
Đến khi hết nặng, hết nhờ cậy ai
Bỗng dưng mọi sự đổi thay
Hoá thành người của cõi mây mịt mù